Nauti puhtaasta sisäilmasta

Ilmastointikanaviin kertyvä pöly, rasva, sekä kondensoituva kosteus toimivat mikrobien, bakteerien ja homeen kasvualustoina. Huono sisäilma aiheuttaa mm. päänsärkyä, väsymystä sekä silmien ja nenän ärsytystä.

Ilmanvaihdon puhdistus tulee suorittaa omakotitaloissa 5-10 vuoden välein. Kouluissa, sairaaloissa ja rangaistuslaitoksissa puhdistusväli on 5 vuotta. Laitoskeittiössä, puusepän tiloissa, maalaamoissa ja muissa palovaarallisissa tiloissa ilmanvaihto on puhdistettava joka vuosi.

Ilmanvaihtoventtiilien ja -kanavien mekaaninen puhdistus

Ilmanvaihdon puhdistytyö pitää sisällään useita eri työvaiheita. Ensimmäiseksi puhdistetaan venttiilit ja tulpataan läpiviennit. Sen jälkeen kanavat puhdistetaan mekaanisesti pölystä ja muista epäpuhtauksista. Kanavistoon synnytetty alipaine lennättää lian vaivattomasti suodatinyksikköön jonka jälkeen puhdistamme puhaltimet ja ilmanvaihtokoneen.

Ilmanvaihtoventtiilien säätö

Ilmavirtoja mittaamalla pystymme tasapainottamaan ilmanvaihtoventtiilit, joiden avulla saamme ilmanvaihdon toimimaan optimaalisesti. Suurkeittiöiden ja ravintoloiden kanavistoon kerääntyvä rasva tulisi kaapia vuosittain, jottei siitä synny ylimääräistä palokuormaa.